I. oddíl OREGON

oregonI. oddíl OREGON

email: oregon(a)skaut-lisak.com

webové stránky oddílu

Oddíl Oregon je rozdělen do několika družin. Každá z nich má samostatné schůzky v oddílové klubovně nebo venku, a to obvykle jednou týdně. Dále jsou pro členy oddílu připraveny jednodenní či vícedenní víkendové akce, kterých se mohou účastnit buďto všichni členové, nebo členové konkrétních družin (podle charakteru akce).
V čele každé družiny stojí plnoletý vůdce. Ten se stará zejména o bezpečnost dětí. Někdy je také tím, kdo pro družinu připravuje program. Pokud je to však možné, na přípravě programu se podílejí starší členové oddílu – skauti a skautky, a to po dohodě a pod vedením vůdců družin. Ti, kteří mají zájem se vedení mladších dětí věnovat pravidelně, absolvují tzv. rádcovské kurzy. Družina má zhruba kolem dvanácti členů.

SCHŮZKY ODDÍLU
družina Svišťů skautky pondělí 18:15 – 19:45
 Šedá smečka vlčata úterý 16:45- 18:15
 družina Medvědů skauti
středa 18:00 – 19:30
družina Vyder světlušky čtvrtek 16:30 – 18:00

 

vedoucí oddílu: Bc. Monika Sedlická - Monča  ➡ 
zástupce vedoucího oddílu: Silvestr Svoboda - Slíva

vedoucí družiny Svišťů: Kristýna Březinová - Cožekik
vedoucí družiny Vyder: Kateřina Vávrová - Že
vedoucí družiny vlčat: Ivo Dokoupil - Kohout
rádce družiny Medvědů: Silvestr Svoboda - Slíva

Provoz oddílu dále pomáhají zajišťovat:
Mgr. Hanka Krejčová, Tomáš Hoppe - Hopík, David Vágner - Dejv, 
Pavel Vágner - Etkr, Petr Kopecký - Varel, Anna Köppelová, 
Veronika Fořtová - Nika, Vladimír Doležal - Láďa.....