Plackovač – možnost zapůjčení

13V září 2015 pořídilo naše středisko Lis na odznaky BP1 (stroj na výrobu placek) 37mm, který je možné si také půjčit a na akcích či pro propagaci si tak velmi levně vyrábět vlastní připínací placky s vlastním motivem. Kromě půjčení samotného stroje na výrobu placek, raznice a odpovídajících nůžek je možné si pořídit i potřebný počet součástek na výrobu placek.

lis na odznaky BP1 matrice 37mm grafický vysekávač kleště 37mm

Půjčování plackovače

Stroj na výrobu placek si je možné zapůjčit a to především pro skautské akce a projekty, dětské akce apod.. Správce půjčující vybavení má právo odmítnout půjčení – především v případě podezření na možnost poškození či zničení vybavení, ale i z jiných důvodů. Stejně tak může vyžadovat předem uhrazení zálohy za půjčení.

Půjčením vybavení se dané osoby zavazují, že v případě poškození či zničení vybavení uhradí vzniklou škodu (až do výše ceny pro pořízení nového vybavení).

Spotřební materiál na výrobu placek se špendlíkem o průměru 37 mm (horní část, spodní část se zapínacím špendlíkem, krycí čirá plastová folie).

tarif platba za placku minimální platba
akce střediska Lišák a našich oddílů o,- Kč 0,- Kč
akce ORJ Mělník vlastní 0,- Kč
akce středisek a oddílů okresu Mělník 9,- Kč 300,- Kč
akce Junáka, zpřízněných organizací a přátel * 11,- Kč 500,- Kč
veřejnost * na dotaz

* V případě prvního kontaktu je nutné složit vratnou zálohu 10 000,- Kč

 

N Á V O D Y
[wpfilebase tag=file id=58 tpl=download-button /] Návod dodaný k plackovači. Trochu zmatečně psaný a nesrozumitelný.
[wpfilebase tag=file id=74 tpl=download-button /] Náš zjednodušený návod na práci s plackovačem.

 

T V O R B A    N Á V R H U     P L A C K Y
  • plackaČERNÁ (49mm) – velikost výseku
  • ZELENÁ (37mm) – slouží k ilustraci velikosti placky po kompletaci
  • RŮŽOVÁ (33mm)  vyznačuje maximální velikost pro použití nějakého textu na placce. Tato kružnice je vždy o 5mm menší než zelená kružnice.
  • Prostor mezi zelenou a růžovou se většinou nachází v ohybu.

Pozadí motivu se doporučuje nechávat přesahovat až přes velikosti zelené kružnice, klidně až na velikost černé kružnice, aby na hraně placky nevzniknul po kompletaci bílý okraj.

[wpfilebase tag=file id=65 tpl=download-button /] Šablona ve wordu pro tvorbu placky, na jednu A4 se vejde 20 placek