RS přespání v jurtě

Ve čtvrtek jsme přespali v klubovně a v pátek ráno jsme vyrazili na Čertovy hlavy do Želíz. Dále jsme se vydali po turistické trase do Liběchova, odkud nám jel autobus. Poté jsme se přesunuli na noc do jurty, kde nechybělo opékání buřtů, stavění hradů, frisbee…