Členské příspěvky 2017/2018 (registrace)

Jako každý rok, byla i letos stanovena výše registračních příspěvků a to:

  • jednotlivci ve výši 700 Kč
  • sourozenci a rodinní příslušníci ve výši 650 Kč

V případě nově objednávané členské karty (platné 3 roky) platí navýšené registračního příspěvku o 24 Kč.

Pro uživatele STS, platí navýšení registračního příspěvku o 200 Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS.

Platba členských příspěvků možná pouze v hotovosti vedoucím oddílů, nejpozději do 26.1.2018.

nezařazené |